top of page

De verhalen en liedjes uit Hotel Hallo zijn nu bewerkt tot een interactief toneelstuk. De oorspronkelijke auteur Kim Koelewijn schreef samen met artistiek leider Peter Schoenaerts van theatergroep Fast Forward een nieuwe tekst, gebaseerd op het woordenschatpakket, met extra aandacht voor meertaligheid, andere culturen en diversiteit. De voorstelling is bedoeld voor Nederlandstalige én anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar.

Hotel Hallo in de klas

Lees op de
 blog van Kim Koelewijn over leuke activiteiten bij Hotel Hallo voor thuis en in de klas. Of klik op de placemat hiernaast om te zien hoe Juf Josefien Hotel Hallo inzet tijdens de les op basisschool Wereldwijzer in Gouda.

Taalstages 
Kijk hier hoe VZW De Rand en Horizon taalstages organiseren rondom Hotel Hallo.

Hotel Hallo in het theater!

Hotel Hallo – theater voor kinderen van de basisschool

'Theater van A tot Z' heeft de verhalen en liedjes uit Hotel Hallo bewerkt tot een interactief toneelstuk. De oorspronkelijke auteur Kim Koelewijn schreef samen met artistiek leider Peter Schoenaerts van theatergroep Fast Forward een nieuwe tekst, gebaseerd op het woordenschatpakket, met extra aandacht voor meertaligheid, andere culturen en diversiteit. De voorstelling is bedoeld voor Nederlandstalige én anderstalige kinderen.

'Theater van A tot Z' benadrukt dat ze in hun producties rekening willen houden met de hedendaagse, diverse samenleving. Ze willen bijvoorbeeld jongeren bereiken die weinig of geen ervaring hebben met cultuur. Peter Schoenaerts: “Je moet weten dat in onze steden meer dan de helft van de basisschoolkinderen meertalig is en een andere culturele achtergrond heeft. Omdat we willen dat ook die kinderen zich met de acteurs kunnen identificeren, hebben we twee anderstalige acteurs gekozen die zich eerder bewezen hebben in onze theaterproductie ‘Gelukkig zijn’: Leila Haloui, een Brusselse met Marokkaanse roots, en Leonardo Alan De Souza, een Braziliaan die nog maar twee jaar in België woont.”

Max en Mia zijn de beste vrienden. De ouders van Max én de ouders van Mia hebben samen een hotel. Daar wonen ze ook. In het hotel komen Max en Mia in contact met interessante gasten: reizigers uit de hele wereld. En die prikkelen hun nieuwsgierigheid. Vandaag is het een speciale dag, want de ouders nemen een halve dag vrij. En Max, Mia en papegaai Pollie mogen op het hotel letten. Als dat maar goed gaat...

Tekst: Kim Koelewijn en Peter Schoenaerts, regie: Peter Schoenaerts, spel: Leila Haloui en Leonardo Alan De Souza, liedjes: Kim Koelewijn, muzikant: Hans Hollestelle, choreografie: Arend Vandevelde, techniek: TheaTech.be

Theatervoorstelling anker
Nieuwsartikel

Hotel Hallo is uitgebreid met het super leuke Hotel Hallo kwartetspel. Dit kwartet helpt anderstalige kinderen bij het opbouwen van een Nederlandse woordenschat. De woorden die aan bod komen in het woordenschatpakket Hotel Hallo worden met dit vrolijke kwartet spelenderwijs ingeslepen. Zo wordt herhalen een plezier!
 

Dit kwartet:
• bevordert de communicatie;
• helpt bij het oefenen van de uitspraak;
• zorgt voor consolidatie van woorden en zinnen;
• helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden;
• is een uitstekende luister- en geheugentraining.

 

Mag ik van jou... ?

Na het succes van Hotel Hallo, verscheen in 2017 Nog meer Hotel Hallo. Ook dit boek staat weer garant voor een

hoop leerplezier. Max en Mia ontvangen nieuwe verrassende gasten en dat zorgt weer voor een dolle boel. En… er komt een nieuwe bewoner in het hotel: Sproet!

 

De opzet van Nog meer Hotel Hallo is vergelijkbaar met het eerste deel. De kinderen breiden hun woordenschat verder uit aan de hand van verschillende motiverende oefenvormen en vrolijke thema’s, zoals Feest!, Dieren en Sprookjes. Nieuw is dat Nog meer Hotel Hallo ook gedichten bevat. Niet gek dus dat in Nog meer Hotel Hallo de verhalen worden voorgelezen door Ramsey Nasr, voormalig Dichter des Vaderlands.

Nieuwe avonturen van Max, Mia en...

Deel 2
kwartet

 

De theatervoorstelling ‘Hotel Hallo’ krijgt de steun van vzw de Rand, de Taalunie, uitgeverij Boom, de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams-Marokkaans culturenhuis Daarkom in Brussel en de Orde van den Prince Vilvoorde.

 

Het stuk is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

 

bottom of page