top of page

Hotel Hallo is een woordenschatpakket om anderstalige kinderen van 5 tot 11 jaar op een plezierige manier met het Nederlands in contact te brengen. Aan de hand van verhalen, liedjes en dialogen komen ongeveer duizend frequente woorden aan bod. Leuke oefeningen, puzzels en spelletjes helpen die nieuwe woorden te consolideren. Ook de belangrijkste taalhandelingen (zoals 'jezelf voorstellen', 'vragen hoe het met iemand gaat' of 'zeggen dat je iets leuk vindt') krijgen aandacht. 

In ongeveer 120 uur kun je het volledige Hotel Hallo-pakket doornemen. Daarnaast vormt het een blijvende bron van extra materiaal en een speelse aanvulling op bestaande lesmethodes. Het tekstboek is bovendien een leuk voorleesboek voor thuis. 

Aanvullend op dit boek verscheen in 2017 Nog meer Hotel Hallo.

bottom of page